Akoestiek op school verbeteren met 3 handige tips

Slechte akoestiek op school maakt het lastig om goed onderwijs te bieden. Slechte akoestiek in klaslokalen resulteert immers in concentratieproblemen, vermoeidheid én slechte verstaanbaarheid bij zowel de docent als leerlingen. Gelukkig is galm in een lesomgeving eenvoudig te reduceren. Hoe? Dat leest u in dit blog.

Een goede verstaanbaarheid is essentieel in het onderwijs. De docent dient verstaanbaar te zijn tijdens het lesgeven en leerlingen moeten ongestoord en geconcentreerd aan hun opdrachten kunnen werken.

Een galmend klaslokaal beïnvloedt de prestaties van zowel docenten als leerlingen. Op de lange termijn veroorzaakt slechte akoestiek zelfs gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, stemproblemen of stress.

Ervaart u slechte akoestiek op uw school? Onderneem actie en realiseer samen met INCATRO een aangename leeromgeving. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Wilt u liever samen uw opties bespreken? Bel dan gerust met een van onze experts op +31 (0)85 48 63 380 of vraag een offerte aan
Incatro artscreen artbaffle HAS

Hoe veranderingen in het onderwijs invloed hebben op de akoestiek

De meeste schoolgebouwen in Nederland stammen uit of voor 1950. In die tijd werden klaslokalen ruim opgezet en ingericht met veel lichtinval en rustig kleurgebruik om de concentratie van leerlingen te bevorderen. De plafonds waren hoog en het interieur was sober.

Tijdens het lesgeven had de docent het woord en bleven de leerlingen stil. Hierdoor leverde de inrichting en architectuur van het schoolgebouw geen akoestische problemen op.

Lesgeven anno nu

Tegenwoordig wordt er een moderne en leerlinggerichte onderwijsmethodiek gehandhaafd waarbij klassikale lessen met groepsprojecten worden gecombineerd. Leerlingen werken vaker samen in open leeromgevingen waar zij communiceren over hun project(en). Daarnaast maakt men steeds meer gebruik van elektronica: leerlingen werken op laptops en docenten gebruiken digiboards waarop audiovisuele lesmaterialen worden afgespeeld.

Het lawaai neemt toe en de concentratie neemt af. Het gevolg is dat de prestaties van docenten én leerlingen eronder lijden.

Maar wanneer is de akoestiek wél goed?

Incatro artwall niersverband

Wanneer de akoestiek op school ‘goed’ is

Er bestaat geen wettelijk beleid betreft de bouw of vernieuwing van schoolgebouwen. Wel is de overheid in 2015 een initiatief gestart, genaamd ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’. Hierin staan richtlijnen waaraan een schoolgebouw moet voldoen om een gezond leermilieu te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de lucht, hoogte van de temperatuur en hoeveelheid van licht.

Ook de akoestiek vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijnen.

  • De gemiddelde nagalmtijd bedraagt maximaal 0,8 tot 0,4 seconden, waarbij 0,4 seconden de meest ideale situatie schetst.
  • Het achtergrondgeluidniveau (afkomstig van buiten en installaties) mag niet boven de 35 decibel komen.

Op die manier blijft het achtergrondgeluidniveau beperkt en het spraakgeluid voldoende om hoog boven het achtergrondgeluidniveau te komen.

Maar hoe worden bovenstaande richtlijnen gerealiseerd?

Incatro artbaffle de Linge 1

Tips om de akoestiek op uw school te verbeteren

1. Absorbeer geluid met zachte materialen

Oude scholen worden gekenmerkt door hoge ruimtes met hard materiaalgebruik. Hierdoor wordt geluid weerkaatst en ontstaat er galm.

Door zachte materialen te plaatsen – zoals vloerbedekking, planten en wandkleden – wordt de weerkaatsing voor deels tegengegaan en kunt u de akoestiek al aanzienlijk verbeteren.

2. Breek de ruimte op (mits mogelijk)

Als de ruimte het toelaat, breek deze dan op door bijvoorbeeld hoekjes te creëren en kasten te plaatsen. Op die manier worden geluidweerkaatsingen sneller gebroken en galm verminderd.

3. Schakel de hulp in van een akoestiekprofessional

De akoestiek hangt af van de onderwijsvorm en de ruimte waarin wordt lesgegeven. Zo heeft een muzieklokaal of gymlokaal andere geluidspecificaties en akoestische oplossingen nodig dan een leslokaal.

Om aan die geluidspecificaties te voldoen, dient u de juiste geluidsabsorberende materialen op de juiste plekken te plaatsen. Schakel daarom de hulp in van een akoestiekprofessional voor het beste resultaat.

Aan de hand van een akoestiekmeting wordt bepaald welke materialen er nodig zijn om een aangename ruimte te creëren. Vervolgens monteren onze specialisten de oplossingen op de juiste plek.

Wilt u liever samen uw opties bespreken? Bel dan gerust met een van onze experts op +31 (0)85 48 63 380 of vraag een offerte aan
Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★