Disclaimer

Disclaimer

Incatro Room Acoustics BV, hierna genoemd “INCATRO”, verleent u hierbij toegang tot https://www.incatro.com nodigt u uit het aangebodene te kopen. “INCATRO”, behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

“INCATRO”, spant zich in om de inhoud van incatro.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op incatro.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met “INCATRO”.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij “INCATRO”, en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van “INCATRO” behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over onze website kunt u terecht bij: [email protected]

Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★