Akoestiek meten? Professionele meting in 4 stappen

Door akoestiek te meten, wordt galm effectief aangepakt en een prettige (werk)omgeving gecreëerd. Een meting achterhaalt immers de achterliggende oorzaken van slechte akoestiek en bepaalt vervolgens welke oplossingen noodzakelijk zijn. Maar hoe gaat zo’n meting eigenlijk in zijn werk? Dat leest u in dit artikel.

Elke ruimte heeft eigen akoestische eisen, die afhangen van het doel van de ruimte en uw persoonlijke wensen. Zo mag de nagalmtijd in een kerk relatief lang zijn, omdat galm de warmte van geluid versterkt en de klanken verrijkt. In een kantoor moet de nagalmtijd juist erg kort zijn om de concentratie van werknemers te bevorderen.

Daarom verdient elke ruimte een aparte aanpak met een professionele akoestiekmeting. Deze bestaat uit 4 stappen:

 1. Inventariseren van de situatie
 2. Het meten van de akoestiek in de ruimte
 3. Advies op basis van het meetrapport
 4. Plaatsen van benodigde producten/materialen

Voor wij de werkwijze van een akoestiekmeting omschrijven, vertellen wij u waarom de meting van groot belang is. Lees verder onder de afbeelding.

Akoestiekmeting 2

Waarom een akoestiekmeting van belang is

Als u zich stoort aan de slechte akoestiek van uw (werk)omgeving, gaat u opzoek naar een oplossing. Vaak begint deze zoektocht online omdat er op het internet talloze akoestische producten te vinden zijn. Deze zijn goedkoop en met slechts een druk op de knop besteld.

Maar weet u zeker dat u de juiste producten bestelt en dat deze uw problemen oplossen?

Een goed advies is minstens zo belangrijk als de producten zelf. Om de akoestiek te optimaliseren, moeten de panelen bepaalde absorptiewaarden bevatten en op de juiste plek worden geplaatst. Gebeurt dat niet op de juiste manier, dan geeft u veel geld uit voor een tegenvallend resultaat.

Aan een degelijk advies ligt een akoestiekmeting ten grondslag.

Wilt u liever samen uw opties bespreken? Bel dan gerust met een van onze experts op +31 (0)85 48 63 380 of vraag een offerte aan

Hoe wij de akoestiek in 4 stappen meten

Met een akoestiekmeting beantwoorden wij 3 belangrijke vragen:

 • wat is het exacte probleem?
 • wat is de geluidsbron?
 • waar ontstaat de galm?

De meting brengt de betreffende ruimte akoestisch in kaart. Op basis van de meting wordt vervolgens een passend advies gegeven. Zo kunnen wij – met op maat gemaakte producten – de ruimte van aangenaam akoestiek voorzien, zonder hinderlijke galm en/of opbouw van frequenties.

Ons proces bestaat uit 4 stappen:

1. Inventariseren van de situatie

Allereerst inventariseren wij de situatie per telefoongesprek of (online) formulier. Er wordt gevraagd om gegevens van de betreffende ruimte met ons te delen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de grootte van de ruimte (lengte, breedte en hoogte),
 • een omschrijving van het interieur/de aankleding,
 • het doel/de bestemming van de ruimte,
 • en een omschrijving van het (storende) achtergrondgeluid.

Wij vragen u ook een plattegrond en foto’s op te sturen – mits mogelijk.

Akoestiekmeting 4 Overleg

2. Het meten van de akoestiek in de ruimte

Wij maken een afspraak met u voor de akoestiekmeting. Hiervoor maken wij, afhankelijk van het probleem en wensen, gebruik van verschillende meetmethoden en apparatuur.

Een akoestiekmeting van een woning

Betreft het een privéwoning of een klein- of middelgroot bedrijf? Dan wordt er vaak volstaan met een eenvoudige meting waarbij we met een alarmpistool en computer de nagalmtijd meten. Via een formule berekenen we dan het benodigd aantal vierkante meters om de galm te reduceren. U ontvangt op basis van deze meting een adviesofferte met een rapport (van de nagalmtijd) en een voorstel van de benodigde producten (inclusief montage).

Een complexe akoestiekmeting

Indien het complexe meting betreft, dan schakelen we ook de hulp in van onze professionele partners (professionele audiobedrijven en ingenieursbureaus). Denk bijvoorbeeld aan het afstemmen van de ruimteakoestiek in combinatie met spraakverstaanbaarheid en spraakprivacy in een kantoortuin. Onze partners voorzien u van een uitvoerig meetrapport dat u wellicht (intern) nodig heeft.

Wat wordt er gemeten?

De akoestiekmeting maakt de voortplanting van geluid zichtbaar om zo het probleem van de slechte akoestiek te achterhalen. Waar in de ene ruimte de lage tonen het probleem vormen, ontstaat in de andere ruimte de ergernis op spraakniveau. Daarom wordt er een aantal metingen uitgevoerd op meerdere plekken en hoogten van de ruimte.

Akoestiekmeting 1

Tijdens onze meting nemen we (een van) de volgende parameters in acht:

Nagalmtijd

We schieten het alarmpistool af en meten de tijd die nodig is om het geluidsdrukniveau in een ruimte met 60 dB te laten afnemen nadat een geluidsbron wordt uitgeschakeld. Duurt dit 0,8 seconden of langer, dan spreekt men van galm en ervaart men overlast. Deze gegevens hebben wij nodig om de totale aantal vierkante meters geluidsabsorptie in een ruimte te berekenen.

Geluidsoverdracht

We meten de afstand die het geluid aflegt tussen de bron en de blootgestelde personen. Hard afgewerkte wanden of plafonds dragen bij aan hinderlijke reflecties. Deze reflecties worden veelal als storend ervaren door de personen die in de ruimte werken. Daarnaast dragen reflecties bij aan een versterkte overdracht van geluid (spraaksignalen) en daarmee een geringere comfortabele akoestiek en privacy.

(Flutter)echo’s

We meten eventuele echo’s. Een echo ontstaat wanneer geluidsgolven – die afkomstig zijn van een bron – door een bron worden teruggekaatst richting de geluidsbron. Als het geluid heen en weer gekaatst wordt tussen twee harde evenwijdige begrenzingen (zoals kale muren, vloeren of plafonds), dan spreken we van een flutterecho.

Speech Transmission Index (Spraakverstaanbaarheid)

We meten hoe goed of slecht de spraak te verstaan is in een ruimte. De meting geeft een indicatie van de (wettelijke) gewenste akoestische privacy.

Bass- en Treble-Ratio

De Bass-Ratio en Treble-Ratio zijn maten voor de klankverkleuring in een zaal. Deze metingen zijn daarom voornamelijk relevant voor concertzalen en theaters – tenzij er zeer afwijkende bass of hoge tonen voorkomen in bijvoorbeeld kantoren of woningen. Deze metingen worden uitgevoerd door onze partners.

Een overwegend laagfrequent karakter heeft een warm klankbeeld. Een te laag karakter resulteert in een storende overmaat aan lage frequenties en vertroebelt het oorspronkelijke signaal.

Een overwegend hoogfrequent karakter heeft een helder en sprankelend klankbeeld. De hogere frequenties zijn korter dan de middenfrequenties, maar mogen niet te kort zijn om de geluidskwaliteit te waarborgen.

Speech Clarity (Helderheid)

We vergelijken de geluidsenergie in vroege geluidsreflecties met late geluidsreflecties. Hierbij is een hoge waarde gunstig voor de Speech Clarity.

3. Advies op basis van het meetrapport

De meting vormt de basis voor ons advies. Een beoordeling van resultaten wijst uit of een ruimte voldoet aan de (gebruiks)eisen.

In het persoonlijke advies vertellen wij u welke doeltreffende akoestische aanpassingen in de ruimte noodzakelijk zijn om een aangenaam akoestiek te realiseren. Deze akoestische producten worden op maat en naar uw smaak ontwikkeld, zodat ze niet alleen de akoestiek verbeteren maar ook feilloos aansluiten op het interieur.

4. Plaatsen van de benodigde producten/materialen

Om 100% tevredenheidsgarantie te garanderen komen onze monteurs langs om de benodigde producten te monteren. Zij gaan professioneel en precies te werk, zonder dat u er hinder van ondervindt. Voor u het weet, is het maatwerk bevestigd en kunt u de ruimte op een fijne manier gebruiken.

Wilt u liever samen uw opties bespreken? Bel dan gerust met een van onze experts op +31 (0)85 48 63 380 of vraag een offerte aan
Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★