Incatro is officieel gecertificeerd door TÜV Nederland met een NEN-EN- ISO 14001:2015 certificaat.

Over ons
Iso 14001

Incatro is sinds 29 September 2018 officieel gecertificeerd door TÜV Nederland met een NEN-EN- ISO 14001:2015 certificaat.

100% Aantoonbaar betrouwbaar!

Door toenemende vraag en verwachtingen vanuit de markt op gebied van betere milieuprestaties, de eigen wens om duurzamer te gaan ondernemen en om ons verder van de concurrentie te onderscheiden en deuren te openen voor nieuwe opdrachtgevers, hebben wij in 2018 veel tijd en energie gestoken in het behalen van dit certificaat.

Wij willen bijdragen aan een wereld met een verbeterde kwaliteit van leven voor een ieder.
Wij doen dit onze producten zo te fabriceren dat onze CO2 footprint minimaal is, en te investeren in duurzame ontwikkelingen en processen.

Ons streven is om tenminste 50% van onze producten uit gerecyclede content bestaat. Op dit moment zijn al onze producten zelfs 100% recyclebaar.

Certificaten en keurmerken zijn een invulling aan de behoefte van de consument, bedrijven en overheid om betrouwbaarheid aantoonbaar te maken. Vertrouwen biedt tenslotte zekerheid. Beperking van risico’s en aansprakelijkheid zijn vooral in het bedrijfsleven kritisch om het voortbestaan van een organisatie te kunnen waarborgen. Risico’s leiden tot kosten of claims, of nog erger, bedrijfsongevallen en levensbedreigende situaties.
Een TÜV certificaat of TÜV keurmerk is een bevestiging dat een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en keurmerken

Een aantal concrete actiepunten dienen dit streven te onderstrepen:

  • ISO 14001 gecertificeerd
  • Aangesloten mij MVO Nederland
  • Constante process- en productinnovatie specifiek gericht op gerecyclede materialen.

Opdrachtgevers stellen in toenemende mate eisen aan hoe een bedrijf met maatschappelijke thema’s omgaat en zo ook met het milieu en milieuwetgeving.
ISO 14001 certificering maakt inzichtelijk dat een organisatie haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het milieu en dat men ook daadwerkelijk voldoet aan de milieuwetgeving die van toepassing is in een branche. Certificering is het proces waarin door een onafhankelijke partij wordt vastgesteld dat men aan de criteria in de ISO 14001 norm voldoet door middel van een beoordeling op uw milieumanagementsysteem.

ISO 14001 is een veelgestelde eis door opdrachtgevers en bij aanbestedingen en tenders vanwege de criteria voor duurzaam inkopen vanuit de overheid. Die aantoonbaarheid aan opdrachtgevers, maar ook aan andere belanghebbenden, is de voornaamste reden van veel bedrijven om met ISO 14001 te starten.
ISO 14001 draagt dus actief bij aan het uitdragen van onze inspanningen en ambities op het gebied van duurzaamheid en MVO.

Bekijk hier het NEN-EN-ISO 14001-2015 certificaat

van Incatro Room Acoustics

Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★