Akoestische informatie

Als u problemen met akoestiek ervaart, bij u thuis of op de werkplek, is het verstandig om een akoestiek expert langs te laten komen.

Elke ruimte is anders qua vorm en afmetingen, maar ook qua functie en mensen die zich erin bevinden. Elke ruimte heeft daardoor zijn eigen akoestiek. Om dan de juiste akoestische oplossing te kunnen adviseren, zal eerst een grondig onderzoek gedaan moeten worden naar de oorzaken van de akoestiek problemen. Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Wilt u weten hoe u de akoestiek kunt verbeteren in uw ruimte(s)? Maak dan een afspraak voor een akoestische meting.

Akoestisch onderzoek, meting en advies

Bij Incatro bepalen we de akoestiek in een ruimte door middel van een akoestisch onderzoek.

Na een eerste inventarisatie van de kenmerken van de ruimte en de problemen die ervaren worden, doen we vervolgens een akoestiek meting. Dan krijgt u een uitgebreid akoestisch advies op maat.

Incatro Room Acoustics invloed akoestiek op prestaties

Verschillende ruimte-akoestische parameters van geluid

Er zijn diverse eigenschappen van geluid (en haar gedrag) die variabel en meetbaar zijn. Deze eigenschappen nemen we tijdens ons akoestisch onderzoek onder de loep om te bekijken hoe het gesteld is met de akoestiek in een bepaalde ruimte:

  • Nagalmtijd (T) en Early Decay Time (EDT)
  • Geluidoverdracht (directe en indirecte aanstraling)
  • Echo en flutterecho
  • Spraakverstaanbaarheid (STI en RASTI)
  • Bas-Ratio (BR)

(Na)galmtijd (Reverberation)

Nagalmtijd is de tijd dat een geluidsverschijnsel in een ruimte nog hoorbaar is als de geluidsbron al is uitgeschakeld. Het gaat om de tijd die nodig is om het geluidsdrukniveau in een ruimte met 60dB te laten afnemen nadat de geluidsbron is uitgeschakeld.

Een langere nagalmtijd betekent dat het geluid langer in de ruimte blijft hangen en kan resulteren in een slechte spraakverstaanbaarheid en een oncomfortabele luisterervaring.

Early Decay Time

Early Decay Time, ook wel vroege nagalmtijd genoemd, zou naar verluid beter laten zien hoe galm in een ruimte ervaren wordt.

Geluidsoverdracht

Geluid komt op verschillende manieren bij de ontvanger terecht; direct en indirect.

Directe aanstraling van geluid gaat over geluid dat direct vanuit de bron naar de ontvanger wordt gestraald.
Indirecte aanstraling gaat over geluid dat de luisteraar pas ontvangt nadat het gereflecteerd is via een oppervlak.

Echo en fluttercho

Een echo is een weerkaatsing van geluid dat ergens tegen aan botst. Je hoort dan het geluid “dubbel”.

Een flutter-echo ontstaat als geluid heen en weer reflecteert tussen 2 evenwijdige, harde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld een lange gang. Deze echo gaat gepaard met een puls vormig geluid (een soort tik) dat vervelend en storend is.

Incatro Room Acoustics spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheid (STI en RASTI)

Om te meten hoe goed spraak kan worden verstaan in een bepaalde ruimte, met name in situaties waar er achtergrondgeluid aanwezig is, wordt gekeken naar de spraakverstaanbaarheid.

STI staat voor "Speech Transmission Index" en is een meetmethode voor spraakverstaanbaarheid in een bepaalde akoestische omgeving.

RASTI staat voor Rapid Speed Transmission Index, en is eigenlijk een vereenvoudigde methode om spraakverstaanbaarheid te meten.

Incatro Room Acoustics artbase absorptie grafiek incatro

Bas-Ratio (BR)

Bij de Bas-Ratio gaat het om de galmtijd in het laagfrequentie bereik (tussen 125 en 250 Hz).

Lage tonen zoals bijvoorbeeld van diepe mannenstemmen of bromtonen van machines kunnen zorgen voor hinderlijke ruis en leiden tot stress en gezondheidsproblemen.

Akoestisch advies op maat

Incatro neemt al deze parameters mee in haar onderzoek en metingen. Op basis van de uitkomsten uit deze metingen krijgt u een akoestisch advies wat precies past bij uw specifieke ruimte, mensen en de problemen met geluid.

Elke ruimte is anders en verdient een persoonlijke aanpak en oplossing.

Wilt u weten welke akoestische oplossing het beste is voor uw specifieke situatie? Dan maken we graag een advies op maat.

Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★