Waarom zou ik een akoestiekmeting willen?

Akoestische informatie
Galmmeting

Waarom zou ik een akoestiekmeting willen? Dat kost toch geld?

Dat klopt. Een meting kost geld. Voor een akoestiekadvies op locatie maakt u gebruik van onze kennis en ervaring op het gebied van akoestiek en geluid. De kosten voor een ééngetalsmeting, als ook de kosten voor een ontwerp en advies van kritsche muziek- of spraakakoestiek in bijvoorbeeld een auditorium, kerk, concertzaal of studio zijn op aanvraag.

Eéngetals galmmeting:

Galmeting2

Meergetals galmmeting:

Daarvoor in de plaats krijgt u een oplossing die werkt met een 100% tevredenheidsgarantie voor zowel het optische als het akoestische resultaat. Vaak worden de kosten voor de meting geheel of gedeeltelijk verrekend met de order voor levering.

De hoeveelheid 'absorptie' die benodigd is in een ruimte hangt af van de meting en uw persoonlijke wensen. Wij adviseren conform de internationale normen die in NEN en ISO hiervoor zijn vastgelegd en, afhankelijk van de ruimte waar het om gaat, kunnen dat tevens richtlijnen zijn van een adviesbureau of een toonaangevend auteur als Leo L. Beranek.

Een veelgehoorde opmerking van klanten na een meting is: 'Wat heb ik veel geleerd vanmorgen!' Het is vooral leuk om te ervaren wat het verbeteren van de akoestische omstandigheden gaat opleveren. Want we meten vaak in combinatie met een demonstratie van 8 tot 12m2 absorptie.

De basis van het bepalen van ruimteakoestiek wordt bepaald door de absorptiewaarden van de ruimte en het volume ervan. Een indruk van de grootte van de nagalmtijd in seconden kan worden verkregen met de in 1895 door Sabine empirisch gevonden formule:

T nagalmtijd (s)
V volume ruimte (m3)
α totale hoeveelheid absorptie (m2 Sabine)
αi absorptiecoëfficiënt van vlak i
Si oppervlak van vlak i (m2)


De nagalmtijd hangt dus (via de absorpties α) ook af van de frequentie van het naklinkende geluid. De nagalmtijd is voor een bepaalde ruimte dus geen vast getal.

Aan de hand van de materialisatie en de afmetingen van een ruimte kan een berekening worden gemaakt van de galmtijd. Als het om een bestaande ruimte gaat wordt er een galmmeting verricht om de toe te voegen hoeveelheid absorptie te bepalen. Door demopanelen mee te nemen kan worden ervaren hoe de akoestiek in een ruimte verbetert.

Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★