Incatro levert ook akoestisch advies en diensten aan scholen en universiteiten

Akoestische informatie

Incatro levert ook akoestisch advies en diensten aan scholen en universiteiten.

Akoestisch comfort, nergens zo belangrijk als in onderwijs situaties

Advies Nagalmtijd in klaslokalen:
De nagalmtijd in ingerichte groepsruimten en kantoren is maximaal 0,8s.
Goede spraakverstaanbaarheid is onder meer te bereiken door het voorkomen van
hinderlijke reflecties, resonanties en echo’s en door toepassing van geluidsabsorberend materiaal (aw ≥ 0,85) in het middengedeelte van het plafond. Het oppervlak van het absorptiemateriaal bedraagt 60-70% van het vloeroppervlak.

Bron: Rijksdienst Ondernemend Nederland / Programma van Eisen Frisse Scholen
Download hier de PDF

Het project Frisse Scholen is onderdeel van ‘Kompas, energiebewust wonen en werken’. Het heeft tot doel scholen te stimuleren minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren. Op de website www.frisse-scholen.nl staat nuttige informatie voor iedereen die streeft naar gezonde en energiezuinige scholen.
De site is bedoeld voor schoolbesturen en -directies en voor ambtenaren onderwijshuisvesting van lokale overheden. Ook leer- krachten, ouders en technisch adviseurs kunnen hun voordeel doen met www.frisse-scholen.nl. U vindt er actuele en praktische informatie rondom het realiseren van Frisse Scholen, zowel op technisch, organisatorisch als financieel gebied. Ook staan er ervaringen opgetekend van schoolbesturen en gemeenten. Bent u op zoek naar relevante publicaties dan kunt u die via www.frisse-scholen.nl bestellen en/of downloaden. Zo vindt u er bijvoorbeeld ook de digitale versie van het ‘Programma van Eisen – Frisse Scholen’ voorzien van een uitgebreide toelichting en begrippenlijst.

'Quiet Classrooms' is een website gesponsord door de Noise Pollution Clearinghouse
Geschreven voor architecten, onderwijzers en planners die belast zijn met de bouw en/of renovatie van schoolgebouwen. De publicatie moet niet worden gezien als vervanger van de akoestisch adviseur, maar geeft inzicht in de gebruikte termen en richtlijnen waar een 'gezond klaslokaal' aan moet voldoen.

Bezoek de site

Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★