Afscherming van EMF straling door scheidingswanden

Steeds meer worden wij omringd door elektromagnetische straling in woon-, werk en leefomgeving. Sommige wetenschappers zijn er van overtuigd dat deze straling zeer schadelijk kan zijn.

Ook heeft de Nederlandse gezondheidsraad middels een publicatie op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de overgevoeligheid c.q. allergie “Elektro Hyper Sensitiviteit” inmiddels herkend en erkend. Deze steeds meer herkende allergie wordt ook al lange tijd binnen de Duitse bouwbiologische branche in dagelijkse praktijk ervaren

Er is nu zelfs een informatief Nederlands boek te koop “Elektrostress & Gezondheid” welke geschreven is door een vooruitstrevende hoogleraar van de Technische Universiteit Delft (prof. dr. ir. Michiel Haas). Met enige regelmaat worden er parallelen getrokken met de analogie van asbest en tabaksgebruik.

Voor Incatro was dit alles voldoende stof tot nadenken en ontwikkeling.

Om preventief te kunnen inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen heeft Incatro samen met Raymond Lescrauwaet (De Woon/Werkbioloog) een innovatief ARTscreen EMF ontworpen dat elektromagnetische straling afschermt en elektrische wisselvelden afvoert.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardig afschermingsmateriaal van de gerenomeerde Duitse fabrikant MarTech dat zijn ontwikkelde materialen laat testen door de bekende Duitse “Electro Magnetic Fields” specialist Professor P. Pauli. Veel van deze afschermingsmaterialen kennen een degelijke militaire oorsprong.

Het ARTscreen EMF draagt bij aan een stralingsarme werkomgeving met duidelijk meetbare verschillen t.o.v. de bestaande situatie voordat het ARTscreen EMF geplaatst werd.

Ook kan er een ARTscreen EMF box geplaatst worden rondom extreme Elektromagnetische stralingsbronnen. Deze box bestaat uit meerdere kleine ARTscreens EMF.

Het is aan te bevelen om de situatie ter plaatse vooraf te laten meten door een meetspecialist.
Door de samenwerking met De Woon/Werkbioloog kunnen wij dat door heel Nederland en Vlaams-Belgie voor u verzorgen.

ARTscreens EMF

  • Schermt af tegen hoogfrequente elektromagnetische straling van o.a. zendmasten, mobiele telefoons, draadloze telefoons en WiFi modems.
  • Voert laagfrequente elektrische wisselvelden af naar aardpotentiaal van o.a. computers, beeldschermen, snoeren en andere elektrische apparaten.
  • Volledig meetbaar met technische meetapparatuur conform Duitse bouwbiologische richtwaarden SBM 2008.
  • Kan positief bijdragen aan vitaliteit, prestatie en preventie.
Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★