Bel mij

Disclaimer

Incatro Room Acoustics BV (Kamer van Koophandel 52733017), hierna te noemen Incatro verleent u hierbij toegang tot www.incatro.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Incatro behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Incatro spant zich in om de inhoud van incatro.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op incatro.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Incatro.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Incatro en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Incatro, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over deze website kunt u terecht bij: info@incatro.com

Download Privacy statement