Akoestische informatie

De "speech transmission index" STI is de meest gebruikte grootheid om de spraakverstaanbaarheid te karakteriseren.


De STI is een maateenheid voor de spraakverstaanbaarheid in een ruimte. De behoefte bestond al lang om deze subjectieve maat ook op een zo objectief mogelijke wijze te kunnen meten. Voordien werd deze maat bepaald door een groep proefpersonen het woord 'logatomen' (een kunstmatig woord zonder betekenis) te laten opschrijven in de ruimte waar het om ging. Indien 50% van deze klanken correct werd genoteerd was de STI 0,5. Voor een 80% score werd de STI 0,8 ect.

De meetprocedure is o.a. ontwikkeld door TNO en de TU Delft en werkt met een kunstmatig spraaksignaal bestaande uit een modulerend geluid in een vrouwen- of mannenspectrum.
De verstaanbaarheid van spraak wordt beïnvloed door achtergrond(stoor)geluid en galm.

Op de website van TU Delft is meer achtergrondinformatie te vinden over dit onderwerp:
"STI voor beginners"

STI
Feedback Company
9.1
★★★★★ ★★★★★