Bel mij

Oplossingen

Met name in vergaderruimtes, kantoorgebouwen en schoolgebouwen speelt ruimte-akoestiek een cruciale rol.

Daartoe meet Incatro de nagalmtijd - en de daarmee samenhangende spraakverstaanbaarheid - en brengt een maatgesneden advies uit. 

Met de geluidsabsorberende materialen van ARTpanel wordt de spraakverstaanbaarheid in een ruimte verbeterd, terwijl storende effecten als echo’s en achtergrondgeluiden worden gedempt.

Dat geschiedt door de ruimte te voorzien van zogeheten ‘geluid-absorberende’ materialen. Een handige vuistregel voor de benodigde hoeveelheid is de volgende: wanneer u de inhoud van de ruimte kent in kubieke meters, is 8% van die inhoud het oppervlak in vierkante meters die u in ARTpanel nodig heeft om de ruimte - met rondom harde afwerkingen - akoestisch te optimaliseren.

Incatro heeft jarenlange ervaring in akoestische ontwerpen voor kantoren en andere ruimten. Onze adviseurs geven elke ruimte een eigen benadering en een afgestemd akoestisch ontwerp dat in overeenstemming is met zijn omgeving. De functionele en tevens artistieke dessins zijn toepasbaar in de meest diverse typen ruimtes.