Afscherming van EMF straling door scheidingswanden

Steeds meer worden wij omringd door elektromagnetische straling in woon-, werk en leefomgeving. Sommige wetenschappers zijn er van overtuigd dat deze straling zeer schadelijk kan zijn. http://youtu.be/-nUjIOVR0jQ Ook heeft de Nederlandse gezondheidsraad middels een publicatie op de website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de overgevoeligheid c.q. allergie “Elektro Hyper...

geen reacties | Lees verder